Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

Tessta Connect har i flere år vært bevisst på vårt miljøavtrykk, og ønsket å sette dette i system. I vår produksjon strekker vi oss hele tiden mot smartere og grønnere alternativer. 

Vi valgte å starte prosessen med å bli Miljøfyrtårnbedrift, da denne sertifiseringen var en god match for vår virksomhet. Fredag 27. nov 2020 ble vi sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Enklere rapportering av nøkkeltall for miljø og HMS

Sertifiseringen gjør at vi kan dokumentere våre prosesser for miljø, HMS og kvalitet på en bedre måte. Kundene våre kan derfor være trygg på at Tessta som leverandør eller samarbeidspartner er med på å ta miljøansvaret som ligger hos næringslivet i dagens samfunn. 

Det er økende interesse i bransjen for rapportering av nøkkeltall som ikke bare går på produksjon, men også HMS og miljø. Vi har nå verktøyene på plass for å kunne gjøre nettopp dette. 

Miljøfyrtårn - Komplett ledelsessystem

Miljøfyrtårn handler ikke bare om kildesortering - det er mye mer enn det. Det er et komplett ledelsessystem, hvor både innkjøpsrutiner, kvalitet, HMS, energiforbruk, reiseforbruk og brannvern, blant annet, inngår. Det har hjulpet oss å formalisere innkjøpsrutiner, kartlegge miljøprofil på leverandører, utarbeidet brannvern og branninstrukser, for å nevne noe.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er anerkjent av EU-kommisjonen. Sertifiseringen har dermed standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger. Les mer her.

Hvordan vi jobber med miljø og bærekraft

For Tessta sin del har vi ikke måtte gjøre store omveltninger i produksjon eller arbeidsmåte, men vi har i dag et litt skjerpet fokus på miljø. Bygget vårt har lavt CO2-avtrykk. Det er et stort næringsbygg, men med 400 m2 solcellepaneler på taket og byggteknisk standard TEK10, bruker det ikke mer strøm enn en stor enebolig.

I en treårsplan har vi satt oss som mål å gjøre evaluering av elektriske varebiler. I tillegg støtter vi opp om Telenor sitt mål, som er karbonnøytral produksjon innen 2030. Dette jobber vi målrettet mot gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen.

Om tre år resertifiseres vi. Da skal vi kunne vise til hva vi har fått til av forbedringstiltak, og sette nye mål for neste periode. Bransjen, og verden generelt, er i konstant endring. Derfor kan det hende vi har nye fokusområder om tre år. Vi vil hele tiden ligge i forkant av utviklingen og følge vårt miljøansvar.

Stort engasjement fra ledelsen

Prosessen for å bli sertifisert av Miljøfyrtårn har krevd mye ressurser, møter og tid. Vi er veldig stolte over å ha gjennomført det på egenhånd med en ekstern rådgiver som har vært med gjennom prosessen. 

Vi satte ned en arbeidsgruppe med daglig leder Frode Jørgensen, HMS-leder Terje Røykås Marthinsen og økonomileder Audun Rensmoen, som har jobbet i workshops gjennom høsten. 

Resultatet er våre miljøtiltak satt i system og dokumentasjon på dette. Daglig leder har vært med i prosessen fra A til Å og sertifiseringen er godt forankret i ledergruppen. Nå skal vi sikre at det blir etterlevd i alle nivåer i organisasjonen.

Kontakt

22 82 08 70
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse

Postboks 50, 1477 Fjellhamar
Fjellhamarveien 38, 1472 Fjellhamar

Følg oss


Organisasjonsnummer NO 991 386 343 | Personvern